Milieu- en energiekosten besparen.

Een oud Chinees spreekwoord luidt:

Één generatie plant de boom, de andere zit in de schaduw.

We moeten nu actie ondernemen zodat onze kinderen en kleinkinderen minimaal de zelfde kansen hebben als die wij hebben. Milieu- en energie besparen past daarom ook uitstekend in de MVO plannen en ambities van veel ondernemingen. Perslucht aanpakken, dat is direct de koe bij de hoorn vatten. Persluchtoptimalisatie zorgt direct voor zichtbaar resultaat op de balans. Daar waar spaarlampen en een energiezuinige printer er soms jaren over doen om zich terug te verdienen, daar hebben de investeringen in persluchtmanagement veelal binnen enkele maanden het break-evenpunt bereikt.

Voor AQMS®, is kiezen voor een gezonde investering in de toekomst die zich snel terugverdiend. Een optimaal werkende compressorinstallatie draagt direct bij aan een reductie van de CO2 uitstoot. De AQMS® methode is een beproefde methodiek, die in de praktijk heeft bewezen zichzelf binnen enkele maanden terug te verdienen. Voorkomen van persluchtverspilling leidt direct, vanaf dag 1, tot energiebesparing!