De AQMS® methode werkt via de MAMA cirkel

MAMA staat voor Meten Analyse Modificaties en Advies.

Het is een continue proces. We beginnen bij:

Meten

Persluchtmanagement maakt een integraal onderdeel uit van energiemanagement. Dit proces meten en monitoren levert waardevolle data op die leiden tot een beter inzicht. Dit leidt tot een beter inzicht inzake energieverspilling. Oorzaken hiervan kunnen zijn: lekkages, misbruik (dure perslucht gebruiken om iets ‘stofvrij te spuiten’ en een slechte kwaliteit perslucht. In één oogopslag ziet u de effectiviteit en efficiëntie van de persluchtinstallatie

Analyse

Meten is één, maar hoe interpreteren we de cijfers? Door de meetgegevens te analyseren weten we wat er waar aan de hand is. Vervolgens wordt er een (maatwerk) oplossing geboden. Denk hierbij aan:

  • Hoe de lekkages zo gedetailleerd mogelijk inzichtelijk maken zodat ze vervolgens snel gerepareerd kunnen worden?
  • Waar zijn de eerste ‘quick wins’ te behalen?
  • Hoe en wanneer repareren om het energieverlies tot het minimum te reduceren, zonder hierbij het productieproces te verstoren?
  • Wat wordt de planning en doorlooptijd om het persluchtsysteem „lekdicht” te krijgen?
  • Welke onderdelen, gereedschappen en instrumenten zijn er nodig?
  • Welke andere acties zijn er nodig/gerechtvaardigd om het systeem te optimaliseren?
  • Wat is de geschatte terugverdientijd?

Modificaties

Lekkages in de leidingen van het persluchtsysteem dienen zo snel als mogelijk gerepareerd te worden verdere energieverspilling te minimaliseren. Dit bespaart u direct vele euro’s.

Advies

De MAMA methodiek is een continue proces. Het geeft u grip en controle over de situatie. Zijn alle reparaties uitgevoerd en alle verbeteringen doorgevoerd? Wat zijn de gerealiseerde besparingen? Wanneer is nieuwe actie gewenst/noodzakelijk? Welke andere verbeteringen kunnen doorgevoerd worden?

Het verbeterde systeem wordt permanent m.b.v. meetinstrumenten in de gaten gehouden.

Zodra het MAMA concept is uitgevoerd en de ‘cirkel draait’, begint u met geld te besparen. Elke dag, voor vele jaren. MAMA methodiek kost geen geld, de investeringen verdienen zich gemiddeld tussen de 1 en 5 maanden terug. ANTS Technology & Consulting rekent het u graag voor.